ΕΟΠΠΥ

Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών στον ΕΟΠΠΥ

 • Μεταβείτε στην ιστοσελίδα eopyy-gov.gr
 • Επιλέξτε “ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ”
 • Εισάγετε ΚΩΔΙΚΟΥΣ Taxisnet ή (αν έχετε) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ ΕΟΠΠΥ. (Οι έμμεσα ασφαλισμένοι εισέρχονται στην πλατφόρμα με τους δικούς τους κωδικούς εκτός αν πρόκειται για ανήλικα προστατευόμενα μέλη).
 • Επιλέξτε “ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ”
 • Επιλέξτε “ΘΕΜΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ” : “ΟΠΤΙΚΑ”
 • Καταχωρήστε στο πεδίο “ΑΦΟΡΑ” αν πρόκειται για έμμεσο ή άμεσο μέλος και συμπληρώστε τον ΑΜΚΑ. (Οι έμμεσα ασφαλισμένοι αφού επιλέξουν “έμμεσο μέλος” εισάγουν τον δικό τους ΑΜΚΑ και τα υπόλοιπα προσωπικά τους στοιχεία. Μόνο στο πεδίο “ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ” εισάγουν αυτά του άμεσα ασφαλισμένου. Για ανήλικα προστατευόμενα μέλη πληκτρολογήστε το ΑΜΚΑ τους πάνω αριστερά στο πλαίσιο αναζήτησης)
 • Καταχωρήστε τον ταχυδρομικό κώδικα “ΤΚ” της κατοικίας σας
 • Στο πεδίο “ΠΟΣΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ” αναγράφουμε το ακριβές ποσό του παραστατικού (απόδειξη) που σας δόθηκε από το κατάστημα μας
 • ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ και στο πεδίο “ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ” επιλέξτε τον αριθμό που συμπίπτει με αυτόν που βρίσκεται κάτω ακριβώς απο το barcode στη γνωμάτευση παροχών ΕΚΠΥ που σας χορήγησε ο οφθαλμίατρος σας
 • ΑΝΕΒΑΣΤΕ πατώντας “ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΑ” τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που σας ζητούνται (απόδειξη αγοράς, βεβαίωση οπτικού, πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου τραπέζης ή άλλου εγγράφου που πιστοποιεί των αριθμό ΙΒΑΝ που καταχωρήσατε)
 • Πατήστε “ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ”

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση επί της διαδικασίας βρισκόμαστε στη διάθεση σας

X