Μαυρομματη Χριστινα

Ακολουθούμε την τάση της εποχής και δημιουργήσαμε ακόμα ένα κανάλι επικοινωνίας μαζί σας.

Ωστόσο πιστεύουμε στην ανθρώπινη σχέση και για αυτό σας περιμένουμε στο φυσικό μας κατάστημα για να γνωριστούμε.